De praktijk blijft open om de nodige zorg te verlenen aan alle cliënten die hier op welke wijze dan ook behoefte of nood aan hebben. Dit met in achtneming van de regelgeving vanuit het RIVM, het Nederlands Jeugdinstituut en de richtlijn GGZ en Corona. Juist in deze tijd kunnen face-to-face contact en een luisterend oor een belangrijk verschil maken. We proberen de zorg volgens de afgesproken doelen door te laten lopen, maar indien nodig richten we ons op de uitdagingen die jullie tegenkomen door de opgelegde en steeds wisselende maatregelen. Extra maatregelen in de praktijk

 


  • Laten we allereerst ons gezonde verstand gebruiken. Wij zorgen dat de praktijk zo schoon mogelijk is, jullie komen alleen als je niet ziek bent. Laten we elkaar hierin vertrouwen.

            Is er sprake van neusverkoudheid bij kinderen of hooikoorts? Laat het weten en we overleggen                   over de mogelijkheden. Blijf vooral niet weg uit angst.

 

  • Wanneer je je handen wilt wassen met water en zeep, dan is dit mogelijk in de keuken of het toilet.

            Er staat ook desinfecterende handgel in de wachtkamer en het toilet. Dit is echter niet verplicht                 volgens het RIVM, dus gebruik dit alleen als dit voor jezelf en je kind goed voelt.

 

  • Op het gebied van 1,5 meter afstand houden wordt in overleg met jullie behoeften maatwerk geleverd. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut is het houden van 1,5 meter afstand tussen een zorgverlener en een kind/jongere tot 18 jaar niet direct nodig.

            Wanneer het de behandeling of gesprekken niet schaadt, zullen wij ons zoveel mogelijk houden                  aan de gestelde richtlijn met betrekking tot afstand houden.

            Wanneer het voor diagnostiek of behandeling nodig is om deze afstand bij kinderen/jongeren te                doorbreken, dan zal dit altijd in overleg gedaan worden.

           Indien nodig zijn er aanvullende middelen op de praktijk aanwezig zodat -indien wenselijk-                            fysieke nabijheid vermeden kan worden tijdens diagnostiek of behandeling. Ook dit zal overlegd                worden.


Wat kunt u zelf doen? 


  • Als u twijfelt of een afspraak door kan gaan, overleg dit dan met ons zodat we zoeken naar een oplossing. 
  • Durft u niet te komen vanwege het virus, laat dit dan ook weten. We overleggen dan op welke manier we de afspraken vorm geven.                                                                                                                    Zorg goed voor jezelf en elkaar.