Cognitieve Gedragstherapie


Problemen, groot of klein, maken deel uit van het leven van alledag. Ouders, vrienden, school, werk… eigenlijk alle situaties waarin je met andere mensen omgaat, kunnen problemen veroorzaken. Gelukkig kunnen we veel van deze problemen zelf oplossen. Soms lijkt het echter alsof er problemen zijn die: 


•behoorlijk vaak voorkomen,

•nooit lijken te kunnen worden opgelost,

•te groot lijken om te begrijpen,

•invloed lijken te hebben op alles wat je doet.


Problemen als deze kunnen op een gegeven moment alles gaan bepalen en je kunt er uiteindelijk ongelukkig of ongerust van worden. Als dat zo is, kan cognitieve gedragstherapie (CGT) je misschien helpen.Hoe meer je je richt op

positieve gedachten,

hoe beter jouw wereld en

uiteindelijk de hele wereld wordt.


Confucius

CGT is een manier om met problemen om te gaan waarbij wordt gekeken naar het verband tussen:


•de situatie die zich voordoet,

•de manier waarop je over de situatie denkt,

•hoe je je daarbij voelt,

•wat je doet,

•en wat het gevolg hiervan is.


Mensen met problemen hebben vaak manieren van denken die hen niet verder helpen. De kans is dan groot dat je in bepaalde situaties bijvoorbeeld verwacht dat alles verkeerd zal gaan, je zorgen maakt over wat er zou kunnen gebeuren, dingen ziet die niet in orde zijn, erg kritisch bent over jezelf of van een mug een olifant maakt.


Deze manieren van denken helpen je niet verder en kunnen ervoor zorgen dat je je uiteindelijk rusteloos en waardeloos voelt. Als je bijvoorbeeld altijd verwacht dat dingen verkeerd gaan, kun je je op de lange duur gestrest of angstig gaan voelen. Als je bijvoorbeeld denkt dat je altijd dingen verkeerd doet, voel je je uiteindelijk misschien verdrietig of ongelukkig. Als je bijvoorbeeld denkt dat andere mensen je niet aardig vinden of vervelende dingen tegen je zeggen, word je uiteindelijk waarschijnlijk boos of chagrijnig.


CGT zal je helpen te ontdekken:


•welke gedachten en gevoelens je hebt,

•welk verband er bestaat tussen wat je denkt, wat je voelt en wat je doet,

•welke andere, helpende manieren van denken er zijn,

•hoe je nare gevoelens onder controle kunt houden,

•hoe je je problemen onder ogen kunt zien en overwinnen.


Filmpje over CGTDe behandeling


Tijdens een CGT behandeling kijken we samen welke manieren van denken je hebt en hoe deze gedachten invloed hebben op je gevoelens. We gebruiken hierbij soms werkboeken, soms een spel en soms doe je een experiment. Dit afhankelijk van wat het beste bij jou past.


CGT is binnen de praktijk altijd een onderdeel van een breder behandelplan. Dit omdat we merken dat, ondanks dat er uit wetenschappelijk onderzoek komt dat het een adequate therapie is, het een therapie is die niet voor iedereen afdoende werkt. CGT is voornamelijk gericht op hoe je ‘nu’ met verschillende moeilijkheden om kan gaan. De oorzaak van waarom je je voelt, zoals je je voelt, wordt niet verder uitgezocht. Indien nodig zoeken we ook graag samen met jou naar de oorzaak van je manier van denken en voelen, zodat we daar gericht aan kunnen werken.


We gebruiken CGT voornamelijk bij cliënten die zicht willen krijgen op hun gedachten- en gevoelswereld en om cliënten in hun kracht te laten komen na bijvoorbeeld een traumabehandeling. Meestal gebruiken we binnen een behandeling elementen vanuit CGT als deze passend zijn op dat moment.