Werkdagen


Oneven weken:          Maandag         9:00 - 17:00 uur                             Even weken:           Maandag     13:00 - 20:00 uur   


      Dinsdag            9:30 - 17:30 uur                                                                    Dinsdag          9:30 - 17:30 uur


      Woensdag      9:00 - 11:30 uur                                                                    Woensdag     9:00 - 11:30 uur


      Donderdag     9:30 - 17:30 uur                                                                    Donderdag    9:30 - 17:30 uur


      Vrijdag              9:30 - 11:30 uur                                                   In verband met de huidige corona-lockdown zijn de werkdagen per week anders en niet meer in                    overeenstemming met bovenstaand schema.

                        

Planning 2021De praktijk is gesloten op de volgende dagen:15 maart                                                             nascholing supervisiekunde


2 t/m 5 april                                                      Pasen


18 april                                                                nascholing systeemtherapie


9 mei                                                                     nascholing systeemtherapie 


13-14 mei                                                          Hemelvaart 


13 juni                                                                  nascholing systeemtherapie 

Wachttijd


Per 13-03-2021:


Vanwege de huidige corona-lockdown is het momenteel moeilijk in te schatten hoe lang de 

wachttijd voor nieuwe cliënten is. Dit heeft te maken met veranderde werktijden, trajecten 

die uitlopen door de maatregelen, crisisafspraken en spoedwerk. 

Bel of mail voor de mogelijkheden, deze zijn afhankelijk van de hulpvraag en locatie van hulp. 

Er moet rekening gehouden worden met een wachttijd van minimaal 3 a 4 maanden. 


Nieuwe cliënten kunnen -als zij dit willen- op de wachtlijst geplaatst worden zodra de verwijzing van de huisarts of het gezinsplan vanuit het CJG bij de praktijk binnen is.