Soms weet je het als kind even niet goed meer.


Het is moeilijk op school, andere

kinderen zijn niet aardig voor je, je hebt iets ergs meegemaakt of het gaat thuis

niet zo goed. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor je even wat extra hulp nodig hebt.


Soms weet je het als jongere even niet goed meer.


Je loopt vast op school, zit niet lekker in je vel, of zit in een lastige situatie thuis. Samen met jou kijken we wat jouw sterke kanten zijn en hoe we oplossingen kunnen bedenken voor de dingen waar je tegenaan loopt.Soms weet je het als ouder even niet goed meer.


Je hebt het vermoeden dat er iets met je kind aan de hand is wat je zelf niet kan bijsturen zonder een extra paar ogen en adviezen. Of er is iets gebeurd met je kind of binnen jullie gezin waar gespecialiseerde behandeling voor nodig is. 


Je bent van harte welkomElk kind, elke ouder en elk gezin is anders. De ervaringen die je in het leven opdoet en hoe je hier mee omgaat, zijn ook voor elke persoon weer anders. Dit maakt dat lastige situaties voor iedereen anders zijn en een specifieke aanpak behoeven. Een persoonlijke benadering en aandacht voor jullie verhaal vinden wij in ons werk erg belangrijk.


Door naast jullie als ouders te gaan staan en mee te kijken en te denken, komen we samen vaak tot een manier van werken waarmee je weer verder kunt in het gezin.

 

We staan ook graag naast kinderen en denken met ze mee. Kinderen kunnen allerlei dingen tegenkomen op hun pad en gaan hier allemaal anders mee om. Wanneer je merkt dat je kind wat extra hulp kan gebruiken om om te gaan met de hobbels die hij of zij tegenkomt, dan helpen we graag.

Voor wie?

De praktijk biedt gespecialiseerde GGZ voor kinderen, jongeren en gezinnen. Deze zorg bestaat uit (een combinatie van) diagnostiek en/of behandeling. In de praktijk kan je terecht als je jezelf, je kind of je gezinssituatie herkent in een of meer van de volgende zaken:


 • Er spelen concentratieproblemen bij je kind waardoor het werken op school moeizaam gaat.
 • Sociaal gezien gaat het niet lekker. Je kind ligt niet goed in de groep, wordt gepest of vindt het moeilijk om aansluiting te vinden. 
 • Je kind is snel angstig, wat zich kan uiten in teruggetrokken, overdreven druk of onaangepast gedrag. 
 • Je kind is somber en heeft nergens meer zin in. 
 • Er zijn heftige dingen gebeurd die nog niet verwerkt zijn. Dit kan zich uiten in grote emoties, slaapproblemen of gedrags-problemen. 
 • Je voelt je depressief, hebt nergens meer zin in en geen motivatie om iets te doen. 
 • Het opvoeden is zwaar. Dit kan komen doordat je zelf moe bent, veel ballen in de lucht moet houden of het overzicht tijdelijk mist. 
 • Er is veel ruzie in huis. Jullie begrijpen elkaar niet meer maar willen elkaar wel helpen en het samen oplossen. 
 • Het leren op school gaat niet goed en het is zoeken welke onderwijsbehoeften er zijn omdat er een vermoeden is van kind-eigen      problematiek. 
 • Er is sprake van een bedreigde sociaal emotionele ontwikkeling bij je kind vanwege een scheiding. 
 • Er lichamelijke klachten bij je kind spelen die medisch niet verklaard kunnen worden. 
 • Er sprake is van medisch trauma of nare gebeurtenissen in de jonge kinderjaren waar je kind momenteel last van heeft. 
 • Er is bij je kind sprake geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik waarvoor gerichte behandeling nodig is. 


In de praktijk kan je niet terecht als: 

 

 • Er sprake is van een combinatie van eetproblematiek en zelfbeschadiging bij je kind. 
 • Er sprake is van een lopende complexe scheidingssituatie in combinatie met eigen problematiek bij (een van de) ouders
 • Er sprake is van forse verslavingsproblemen bij jezelf of bij je kind. 
 • Er sprake is van (een vermoeden van) dyslexie.


Indien je jezelf, je kind of jullie situatie herkent in deze zaken, kan het CJG gericht meezoeken naar een aanbieder die hierin gespecialiseerd is. Het is niet onze taak om onze kinderen harder te maken om ze voor te bereiden op een gemene en hartloze wereld.


Het is onze taak om kinderen groot te brengen die de wereld lichter en vreugdevol maken.


LR Knost


Specialisaties

Wachttijd


Per 21-08-2023:


De wachttijd voor diagnostiek is momenteel ongeveer 7 maanden.

De wachttijd voor behandeling is momenteel ongeveer 7 maanden.


Nieuwe cliënten kunnen -als zij dit willen- op de wachtlijst geplaatst worden zodra de verwijzing van de huisarts of het gezinsplan vanuit het CJG bij de praktijk binnen is.Cliëntenportaal


Nieuws juni 2023

Marcia en Berdi gaan binnenkort de opleiding volgen om het Safe and Sound Protocol aan te kunnen bieden in de praktijk. Dit protocol is gebaseerd op de polyvagaaltheorie en ontwikkeld om het zenuwstelsel van mensen tot rust te brengen door middel van speciale geluiden. Meer informatie volgt! Wij zijn erg enthousiast! 


Er lopen op dit moment gesprekken om de praktijk aan te kunnen sluiten bij een organisatie die voor ons de contracten met zorgverzekeraars kan verzorgen. Dit biedt ook voor de jongeren boven 18 jaar en volwassenen de mogelijkheid om de zorg die zij willen afnemen bij de praktijk, vergoed te krijgen. 


De praktijk is in de zomervakantie gesloten van 17 juli tot 4 augustus.