Behandelafspraken en privacy


•Wanneer u uw kind aanmeldt, wordt er een dossier aangemaakt. In dit dossier komen de verslagen van onderzoek, behandeling, begeleiding en eventueel ook verslagen en brieven van de huisarts of andere instellingen, waarmee u contact hebt gehad. U krijgt verslagen, exclusief werkaantekeningen, mee naar huis. U heeft recht op inzage van het dossier, dit dient op de praktijklocatie te gebeuren.


•Het is volgens de wet geregeld dat beide ouders toestemming moeten geven voor het starten van een psychologisch onderzoek of een behandeling voor kinderen tot 16 jaar, wanneer beide ouders de ouderlijke macht hebben.   Indien de ouderlijke macht volledig bij één van de ouders ligt wordt u verzocht hiervan een schriftelijk bewijs mee te nemen naar het intakegesprek.


•U bepaalt bij aanvang van het hulpverleningstraject schriftelijk welke derden betrokken mogen worden bij het traject.


•Een onderzoek of behandeling zal pas doorgaan als over het doel en opzet ervan overeenstemming bestaat tussen u en mij.


•Wanneer het hulpverleningstraject afgerond is, wordt het dossier 20 jaar afgesloten bewaard. Na 20 jaar worden de gegevens vernietigd. Op uw verzoek kan het dossier eerder vernietigd worden. Dit verzoek dient u schriftelijk in te dienen bij mij en dit verzoek wordt gedurende 20 jaar bewaard als bewijs van vernietiging van het dossier.


•De praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor poststukken die naar u en door u verstuurd worden en niet op de juiste bestemming aankomen door toedoen van derden.


•Mochten er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens, geef deze dan aan mij door.


 

Verzetten of afzeggen afspraken


•De onderzoeken en behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering ten minste 24 uur van tevoren worden afgezegd.


•Voor het maken, verzetten of afzeggen van afspraken ben ik telefonisch bereikbaar op 0626716630. U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voicemail of een e-mail sturen.


Algemene voorwaardenAfronden


•Wanneer u om welke reden dan ook wilt stoppen met het hulpverleningstraject, ga ik ervan uit dat u dit met mij bespreekt in een persoonlijk gesprek. Het is belangrijk aandacht te schenken aan het afscheid nemen en het traject op een goede manier af te sluiten.


•Wanneer een traject om welke reden dan ook overgedagen zal moeten worden naar een andere hulpverlener, zal dit uitgebreid met u besproken worden. Er zal daarnaast overleg plaatsvinden met u, de jeugdprofessional en/of huisarts om een passend vervolg te zoeken.


 Tarieven en vergoedingen


Kinderen en jongeren t/m 18 jaar:


West Brabant West

Voor de periode 2018-2022 heb ik een contract getekend met de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Het hulpverleningstraject zal door deze gemeenten vergoed worden.


Zeeland

Voor de periode 2020-2024 heb ik een onderaannemercontract met alle gemeenten in Zeeland. Dit contract loopt via Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn, onderdeel van het Samenwerkingsverband Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd. Binnen dit contract mogen basis GGZ (54001) en gespecialiseerde GGZ (54002) uitgevoerd worden.


Volwassenen:

ReAttach behandeling:            € 549,- per blok.

EMDR traject:                               € 105,- per uur.


Ik werk contractvrij. Dit betekent dat de rekening niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar.


Scholen: 

Neem contact op voor de tarieven voor diagnostiek die niet onder de vergoedingsregeling valt vanuit de gemeente. Prijzen zijn in overleg.


Supervisie: 

Ik ben geregistreerd als supervisor bij het NIP. Collega's kunnen terecht voor supervisie SKJ en supervisie GZ.

Tarief:                                                € 105,- per uur.
Klachtenregeling


Indien u een klacht heeft over mijn werkwijze is het gebruikelijk deze eerst met mij zelf te bespreken. Komen wij er samen niet uit dan kan een collega-hulpverlener bemiddelen. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de NVGzP, waar u contact mee op kan nemen als bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert.

Bereikbaarheid


•De praktijk is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Indien er niet opgenomen wordt, spreek dan een bericht in of stuur een email. Ik streef ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren.


•Buiten kantooruren, tijdens nascholing, in het weekend en in vakanties is de praktijk niet bereikbaar. Zie Planning voor deze data. In crisissituaties buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisarts / huisartsenpost of de crisisdienst van West Brabant West .