Cliënttevredenheid

Na elk traject evalueren we de geboden hulpverlening. We kijken naar gehaalde doelen, wat geholpen heeft en wat niet. We kijken ook naar hoe ons contact geweest is en hoe het totale traject ervaren is.


Daarnaast wordt een onafhankelijke kwaliteitsmeting uitgevoerd vanuit de gemeente via Initi8, onder alle cliënten waarvan het traject is afgesloten.


Waardering gemeten in november 2021:

8,8

Kinderen leren wat ze leven


Als een kind veel kritiek krijgt

leert het te veroordelen


Als een kind leeft met ruzie

leert het ruzie maken


Als een kind vaak voor gek gezet wordt

leert het verlegen te zijn


Als een kind vaak de schuld krijgt

leert het zich schuldig voelen


Als een kind veel begrip krijgt

leert het geduldig te zijn


Als een kind veel bemoediging krijgt

leert het zelfvertrouwen


Als een kind complimentjes krijgt

leert het waarderen


Als een kind eerlijkheid ervaart

leert het eerlijk zijn


Als een kind geaccepteerd wordt

leert het zelf accepteren


Als een kind vriendschap en liefde ervaart

leert het liefde te vinden in de wereld