Behandeling


Nadat een diagnose is gesteld of een psychodiagnostisch onderzoek heeft plaatsgevonden is het mogelijk om de gegeven adviezen in een gestructureerde behandelsetting te oefenen en eigen te maken.  Behandeling kan ook starten na het intakegesprek, als de hulpvraag al voldoende helder is.

Angsten


Angsten zijn heel normaal en hebben een oorsprong in ons oerinstinct om te overleven. Angst is een intense emotie die soms echter een eigen leven kan gaan leiden. De angst uit zich dan in overmatig piekeren en vermijden van situaties waarover gepiekerd wordt. Kinderen die veel piekeren, trekken hier vaak hun hele gezin in mee en dit kan er voor zorgen dat iedereen zich voorzichtig gaat gedragen, om te voorkomen dat het kind bang wordt. Angsten zijn vaak erfelijk en ouders herkennen vaak de manier van denken die hun kind heeft. Dit kan het voor hen extra lastig maken om niet mee te gaan in de angsten van hun kind.

 

Angsten kunnen in vele vormen komen: sommige kinderen zijn voor alles bang en denken de hele dag na over 'wat er zou kunnen gebeuren als...'; andere kinderen zijn alleen bang in specifieke situaties, zoals in het ziekenhuis, bij een wedstrijd of wanneer ze een spreekbeurt moeten houden. Weer andere kinderen zijn bang voor bepaalde dieren, hoogtes of omgaan met andere kinderen. De angst om te falen speelt bij veel van deze kinderen een rol.

 

Angsten zijn vrij goed te behandelen. De behandeling richt zich op het vergroten van het zelfvertrouwen. De behandeling maakt kinderen bewust van wie ze zijn en wat ze kunnen. Ik gebruik hiervoor verschillende technieken, zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Ik werk ook graag met projectief materiaal en laat kinderen op een creatieve manier zichzelf ontdekken. Ik kijk per kind wat het beste bij hem of haar aansluit.

Trauma


Veel kinderen en hun ouders maken op een bepaald punt in hun leven heftige dingen mee. Denk aan een auto ongeluk, het verlies van een dierbare, een scheiding, of een vorm van geweld. De meeste ouders en kinderen verwerken de herinneringen aan deze dingen zelfstandig en/of met hulp van hun directe naasten. Er is tijd nodig voor het verwerken wat er gebeurd is.


Als het verwerken van de herinnering aan een dergelijke gebeurtenis echter niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven in de weg zitten. Er wordt dan gesproken van een trauma: een emotionele beschadiging die ontstaat na het meemaken van een heftige gebeurtenis.

 

Kinderen kunnen op heel verschillende manieren reageren op traumatische gebeurtenissen. Peuters en kleuters worden bijvoorbeeld prikkelbaar, krijgen slaapproblemen en/of lichamelijke ziekteverschijnselen, zoals diarree. Naast angstig en teruggetrokken gedrag en verlatingsangst kan er ook sprake zijn van terugval in kinderlijk gedrag (bijvoorbeeld weer in bed plassen of op de duim zuigen) of van woede-uitbarstingen.

 

Lagere schoolkinderen kunnen nachtmerries krijgen of de gebeurtenis steeds weer opnieuw beleven. Sommige kinderen trekken zich helemaal terug in een eigen wereld, anderen worden juist agressief. Ook kunnen kinderen moeite krijgen op school door bijvoorbeeld concentratieproblemen.


Jongeren kunnen of erg meegaand en teruggetrokken worden of juist erg agressief en opstandig. Dit kan leiden tot conflicten met ouders en problemen op school. Enkele jongeren kunnen vluchten in middelenmisbruik. Vaak wordt dit als een 'gedragsprobleem' bestempeld, terwijl er in veel gevallen sprake is van trauma.

 

De behandeling richt zich op het verwerken van de nare herinneringen aan heftige gebeurtenis(sen). Ik sluit aan bij de behoeften van het kind of de jongere. Ik maak in de behandeling veel gebruik van EMDR, een specifieke therapie om trauma's te verwerken. Daarnaast wordt gewerkt aan het versterken van het zelfvertrouwen, zelfbeeld en het vertrouwen in de omgeving. Bij jongeren wordt, in samenwerking met school, specifiek aandacht besteed aan het houden van grip op leren.


Gedragsproblemen


Kinderen en jongeren die een 'gedragsprobleem' (ik vind het een naar woord...) hebben kunnen meestal hun dagelijks leven niet goed meer structureren. Ze hebben geen overzicht meer en zitten gevoelsmatig vaak niet goed in hun vel. Ook hebben zij moeite met het oplossen van problemen en kunnen zij nog niet goed baas over alle overweldigende emoties.


Gedragsproblemen komen vaak voor bij kinderen die in aanleg kwetsbaar zijn en door zaken uit de omgeving van het kind (bijvoorbeeld opvoeding of heftige gebeurtenissen). Vaak ontstaan de problemen door een wisselwerking tussen aanleg en omgeving. Het is belangrijk dat gerespecteerd wordt door de omgeving, maar ook zeker door het kind zelf, waardoor de moeilijkheden zijn ontstaan en waar je elkaar kwijtgeraakt bent. Ik geloof dat gedragsproblemen nooit op zichzelf staan en vind het daarom belangrijk om samen te bekijken wat de oorzaken zijn en hoe deze veranderd kunnen worden.

  

Er zijn altijd dingen die je kind wel goed kan: zijn of haar talenten. Dit zijn de zogenaamde compensatiemogelijkheden. Als er aan de talenten van je kind gewerkt wordt, zal het op een gegeven moment steeds meer kunnen en steeds meer vaardigheden aangeleerd kunnen krijgen. Als je kind goed met zijn talenten kan omgaan en steeds meer leert, wordt zijn draagkracht steeds groter. Kinderen zijn heel flexibel: nieuw gedrag kan aangeleerd worden en ongewenst gedrag afgeleerd. Dit betekent dat er veel mogelijkheid is tot verandering.

 

De behandeling richt zich op het bewust worden van het functioneren, naar de moeilijkheden die ervaren worden en op de talenten van je kind. Een belangrijk onderdeel van elke behandeling is het leren omgaan met emoties, leren communiceren over alles wat je kind bezighoudt en elkaar weer leren waarderen.


Ouders worden actief betrokken in de behandeling omdat zij voor het kind de meest belangrijke ‘omgeving’ zijn. Bijna altijd is het nodig om als ouder zelf een aantal behandelsessies individueel te ondergaan. Dit om je eigen rust weer terug te vinden en weer met een frisse blik naar je kind te kunnen kijken.