ReAttach


We maken met onze gezinnen allerlei dingen mee. We zijn voornamelijk gewend om te praten over veel van de gebeurtenissen die ons bezighouden. Hierdoor staan we het dagelijks leven bijna niet stil bij de manier waarop we deze gebeurtenissen verwerken.


We raken als mens uit balans als onze verwerking verstoord raakt. Dit gebeurt meestal als een gebeurtenis gepaard is gegaan met grote emoties of in perioden waarin er ‘te veel’ op ons afgekomen is. Dan merken we dat herinneringen aan gebeurtenissen vanuit het verleden ons functioneren blijven beïnvloeden. We voelen ons hierdoor overprikkeld en gestrest. We kunnen niet meer loslaten. We ervaren een ‘vol’ hoofd en verliezen het overzicht. Als je dit als ouder ervaart, kan het opvoeden van je kinderen extra zwaar aanvoelen. Je kan je angstig of somber gaan voelen en het idee hebben dat je de opvoeding niet meer aankan. Als kind kan je jezelf vooral machteloos voelen, wat kan leiden tot somberheid of concentratieproblemen. 


Ouders en kinderen die bij ons in de praktijk een ReAttach behandeling ondergaan hebben vrijwel allemaal dezelfde klachten: ze zijn vermoeid, hebben moeite met loslaten en het stellen van grenzen. Ook zijn ze vaak erg emotioneel en hebben ze een vol hoofd. Ooit konden ze alles aan, nu niet meer en dit voelt als falen en geeft schuldgevoelens die de klachten vaak nog verergeren. Door deze klachten verloopt het gezinsleven niet zo soepel als ze wensen en hebben ze moeite om alle ballen in de lucht te houden.

Filmpjes over ReAttach

Ervaringen met ReAttachMogelijkheden ReAttachDe behandeling


ReAttach is een behandeling die ontwikkeld is door Paula Bartholomeus, om mensen te leren informatie op een betere manier te verwerken. De behandeling stelt je in staat alsnog eerder onvoldoende opgeslagen informatie of beperkende patronen op een goede manier te verwerken en een plek te geven.


Om informatie optimaal te verwerken is het nodig dat wij ons veilig, rustig en op ons gemak voelen. ReAttach is gebaseerd op de manier waarop kinderen in een veilige omgeving en in veilige gehechtheid leren om hun emoties te reguleren en situaties en prikkels te verwerken.


Tijdens de behandeling reguleren we in alle veiligheid en vertrouwdheid jouw gevoelens voor je, door middel van ritmisch trommelen op je handen, lichamelijk contact en ons stemgeluid. Hierdoor wordt de sensorische integratie gestimuleerd en het oxytocine gehalte verhoogd, waardoor je je rustig en prettig gaat voelen.


Tegelijkertijd krijg je denkopdrachten. We helpen je door het stellen van vragen bij het ophalen van gevoelens, indrukken en gebeurtenissen, zodat je deze vervolgens op een snelle en milde manier kan verwerken.


Tijdens de behandeling hoef je niet te praten. Dat is fijn als je het moeilijk vindt om te vertellen wat je dwars zit. Daarom is deze behandelvorm ook geschikt als je niet kunt verwoorden wat er precies aan de hand is. De informatieverwerking speelt zich intern af en je bent zelf de baas over de thema’s die je wil aanpakken. Er is geen sprake van een herbeleving.


De verwerking wordt door vrijwel iedereen ervaren als nauwelijks merkbaar en de behandeling zelf als niet belastend. Het voelt veilig, rustig en vertrouwd. Doordat we jouw energie reguleren, voelen we zonder dat je het hoeft te vertellen, waar jouw blokkades (nog) zitten en bij welke thema’s veel spanning is vrijgekomen.Gedurende en na de behandelperiode ervaren kinderen en ouders steeds meer rust, minder spanning en minder de behoefte om impulsief te reageren. Zij kunnen weer perspectief nemen en worden milder voor zichzelf en anderen. Ze kunnen beter grenzen stellen en tegelijkertijd beter loslaten, zowel op praktisch en sociaal niveau, als op energetisch niveau. Dit maakt deze behandeling bij uitstek geschikt voor (hoog)gevoelige ouders en kinderen.


Door meer van een afstand naar het geleide leven te kunnen kijken, ontstaat inzicht in de eigen levensloop en overzicht in wat nodig is om dingen te veranderen of juist te behouden. Overlevingspatronen en negatieve denkwijzen maken plaats voor volledig leven in het ‘hier en nu’.


Nieuwe mogelijkheden - of door de hoge spanning verloren gewaande vaardigheden -, kunnen (weer) krachtig ingezet worden. Enerzijds wordt ingezet op het verminderen van emotionele triggers, anderzijds op het versterken van positieve herinneringen, waardoor lichaam en geest meer in balans komen. Je kunt hierdoor beter relativeren, oplossingen bedenken en je voelt je lichter en luchtiger ten opzichte van jezelf en anderen.


De dingen die op je pad komen veranderen niet en kunnen we niet voor je weghalen. Wel verandert door de behandeling de manier waarop je er naar kijkt en mee omgaat.

Mogelijkheden


Gezinnen

Een ReAttach behandeling bestaat uit 5 sessies verspreid over een periode van 3 maanden en is in de praktijk vaak een onderdeel van een bredere hulpvraag binnen het gezin. Door met (een van de) ouders en het kind op deze manier te werken ontstaan er nieuwe inzichten en rust, wat vaak noodzakelijke voorwaarden zijn om het kind weer verder op weg te helpen.

Een ReAttach behandeling bij kinderen en jongeren gaat in veel gevallen gepaard met één of soms meerdere behandelsessies met ouders. Dit zodat iedereen optimaal in beweging komt.


Individueel

ReAttach kan als behandeling ook voor ouders individueel ingezet worden als je jezelf herkent in bovenstaand verhaal maar geen arrangement hebt voor hulpverlening binnen het gezin. De hulpvragen liggen dan vaak op een breder gebied, zoals werk, je relatie of persoonlijke ontwikkeling. De kosten voor een individuele behandeling vindt je onder het kopje Tarieven en Vergoedingen bij Algemene Voorwaarden. Marcia is opgeleid als ReAttach therapeut basis en autisme, maar zij heeft er voor gekozen om vanaf 2024 niet meer geregistreerd te zijn bij de ReAttach Academy. 


Autisme

Ben je geïnteresseerd in wat ReAttach therapie kan betekenen voor je zoon of dochter met autisme? Kijk dan onder de kopjes Autisme en ReAttach Autisme voor meer informatie.