ReAttach Autisme


ReAttach is een relatief jonge behandelmethode die bijzonder goede resultaten blijkt te halen in het verminderen van blokkades bij mensen met autisme. Het verminderen van blokkades zorgt er als het ware voor dat de deuren naar een volgende ontwikkelingsmijlpaal open gezet worden, waardoor er weer beweging komt en mogelijkheden ontstaan om te leren.


Bij mensen met autisme kun je ReAttach zien als een sociaal cognitieve behandeling waarbij nieuwe vaardigheden worden aangeleerd en geautomatiseerd. We trainen tijdens de behandeling optimale alertheid, sensorische integratie en het komen tot betekenisvolle samenhang. Onduidelijkheid en verwarring die veroorzaakt worden door een te grote detailgerichtheid, maken plaats voor overzicht en inzicht. Dit heeft voordelen bij het organiseren en plannen, het sociaal communicatieve functioneren en het verwerken van sensorische prikkels. We meten dat de problemen in het dagelijks functioneren hierdoor afnemen.


ReAttach bij autisme is primair gericht op het bereiken

van de volgende resultaten:


 • Verbetering van de sensorische integratie
 • Verbetering van de sociaal communicatieve vaardigheden, zoals (oog)contact maken en delen van plezier
 • Het oefenen van sociaal cognitieve vaardigheden zoals de ‘theory of mind’ en sociale conceptvorming
 • Verbeteren van de differentiatie tussen ‘ik’ en ‘jij’, zowel op cognitief en sociaal niveau als op energetisch niveau. Energie gaat letterlijk weer stromen en voelbaar worden in het contact.
 • Verbetering van het executief functioneren
 • Het ontlasten van het werkgeheugen
 • Het reguleren van de eigen emoties en spanningsniveau
 • Het stimuleren van het verbeeldend en anticiperend vermogen
 • Het oefenen van het ophalen, registreren en in samenhang verwerken van informatie, waardoor er betekenisvolle samenhang ontstaat.
 • Verbeteren van zelfverantwoordelijkheid en reflectief vermogen
 • Het ontwikkelen van een realistisch samenhangend zelfconcept
 • Het aanleren van adequate copingsstijlen
 • Het stimuleren van activiteiten die leiden tot zelfontplooiing


Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere en de problemen waar hij of zij in het dagelijks leven tegenaan loopt, zal met de ReAttach behandeling ingestoken worden op de onderliggende blokkades zodat er weer beweging komt en het vermogen om te leren ontstaat.


Deze behandeling is binnen een arrangement altijd onderdeel van een breder behandelplan. Het is belangrijk om de tijd te nemen om de ontwikkeling van iemand met autisme te volgen en op de juiste momenten de juiste deuren open te zetten.