Muziektherapie

Muziektherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, jongeren en ouders waarbij muziek maken of luisteren wordt gebruikt als middel om diverse vaardigheden te oefenen, dingen te verwerken of om te kunnen communiceren.


Muziektherapie kan een uitkomst zijn wanneer praten niet altijd even gemakkelijk is. Door middel van muzikale oefeningen en opdrachten wordt een vertrouwde omgeving gecreëerd waarin op een ontspannen, speelse en prettige manier gewerkt kan worden aan bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leren luisteren, oogcontact maken, op de beurt wachten, boosheid en frustratie op gepaste wijze leren uiten, leren concentreren en samenspelen.


Ook bij het verwerken van een vervelende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een ongeluk of het overlijden van een dierbare persoon, kan muziektherapie worden ingezet. Het uiten van gevoelens door middel van muziek maken en het schrijven van een eigen lied over de gebeurtenis of over een dierbare zijn hier voorbeelden van. Het kan ook heel helpend zijn om samen naar muziek te luisteren, bepaalde liedjes kunnen een diepe betekenis voor een kind of ouder hebben. Een lied kan jullie lijflied worden of de verbinding versterken.

Binnen onze praktijk hebben we de beschikking over meerdere instrumenten, zoals een drumstel, piano en gitaren. Tevens is er genoeg ruimte om te ontspannen tijdens muziek luisteren of om een dansje te doen. Ook voor iemand die nog niet eerder iets heeft gedaan met muziek kan muziektherapie een geschikte behandelvorm zijn. Berdi is gediplomeerd muziektherapeut en heeft altijd leuke ideeën.