Oplossingsgerichte therapie


Oplossingsgerichte therapie is een therapie die – zoals de naam al zegt – voornamelijk gericht is op het zoeken van oplossingen. Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om het probleem of de oorzaak ervan precies te kennen, om een goede oplossing te kunnen bedenken. Door je aan te zetten om na te denken over de denkbeeldige situatie waarin het probleem is opgelost, kom je zelf vaak tot manieren om het probleem te omzeilen of te verminderen.


Er wordt in deze therapie vooral gekeken naar wat al goed gaat en wat je al goed doet. Je bent zelf de expert van je eigen leven, vaak liggen de oplossingen al ergens in jou verborgen. Ik help je ze vorm te geven. Op deze manier ervaar je dat je zelf verandering aan kan brengen in je leven en dat geeft een geweldig gevoel.


Stel dat je morgenochtend wakker zou worden,

en je probleem zou op magische wijze verdwenen zijn...


Hoe zou je dit weten?

Wat zou je zien?

In oplossingsgerichte therapie werk ik voornamelijk met vragen en opdrachten. In thema’s en in stappen werken we naar de gewenste situatie toe. We kijken telkens wat werkt; daar gaan we meer van doen. Wat niet werkt, laten we liggen.


Oplossingsgerichte therapie gebruik ik in mijn praktijk graag met kinderen en gezinnen. Kinderen denken nog vaak in mogelijkheden, soms is het alleen maar van belang ze even op het ‘juiste pad’ te zetten. Voor ouders en gezinnen werkt deze methode erg fijn omdat het werken aan een positief doel motiverend is en kracht geeft. Deze therapie is vaak een onderdeel van een breder behandelplan en ik gebruik onderdelen ervan graag als werkvorm.