Speltherapie


Speltherapie is een therapie voor kinderen, waarbij we spel als middel gebruiken om het kind zich te laten uiten. Voor sommige kinderen is het soms te moeilijk of te bedreigend om te praten. Door te spelen in verbeelding en fantasie kan een kind zich vrij uiten, gedachten en gevoelens ontdekken en verkennen. Al spelend vertelt het kind zijn verhaal. Spel geeft een kind gelegenheid om te ontspannen, ervaringen te verwerken en allerlei vormen van gedrag te oefenen. In het spel wordt de mogelijkheid geboden om nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe inzichten te krijgen. Het mooie van speltherapie is dat het helemaal aansluit bij het functioneren van het kind op dat moment en dat er niet altijd gepraat hoeft te worden.


Speltherapie kan een oplossing zijn bij jonge kinderen die door allerlei redenen vastlopen in hun sociale en/of emotionele ontwikkeling. Door via het spel in te steken op het huidige functioneren en het kind letterlijk de ruimte te geven, komt er vaak weer beweging in de ontwikkeling.


De therapie vindt plaats op de praktijk. De ruimte is ingericht met divers speelgoed en allerlei materialen. Soms nemen kinderen zelf speelgoed of materialen mee. Tijdens de behandeling staat tijd centraal; tijd hebben voor elkaar. Tijd nemen om alles in je op te nemen. Tijd nemen om op eigen tempo thema’s door te wandelen. Tijd nemen om elkaar te vertrouwen. Als therapeut volgen we je kind in het spel en geven we woorden aan alles wat er gebeurt. We  sluiten aan, voegen in en geven veilige kaders.


Speltherapie is in de praktijk vaak een onderdeel van een bredere behandeling, waarbij ouderbegeleiding een belangrijke andere pijler is. Ouders worden ondersteund in het ontwikkelingsproces van hun kind en krijgen advies hoe thuis te handelen, naar aanleiding van wat er in de spelkamer gezien wordt.