Hooggevoeligheid

Hooggevoelige kinderen, jongeren en volwassenen zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merken meer signalen en details op. Ze filteren alle indrukken intensiever dan de gemiddelde mens  en kunnen dan ook sneller overprikkeld raken. Hooggevoeligen hebben een diepe band met en interesse in hun omgeving. Ze merken subtiele dingen op en verwerken informatie op een complexe manier. Dit maakt dat ze sneller vermoeid kunnen raken van alle indrukken en op tijd rust en ontspanning nodig hebben.


Hooggevoelige mensen  gaan voor de volle 100% ergens voor en verwachten ook dat de ander dit doet. Het is voor hen erg belangrijk dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet, ze hebben het snel in de gaten wanneer je een dubbele boodschap geeft of wanneer iets ‘onecht’ is. Er is sprake van een groot empathisch vermogen en het uiten van gevoelens gebeurt vaak op een intense manier.


Hooggevoelige kinderen (en ouderen) kunnen stemmingen en energie van anderen aanvoelen en hier in de war van raken als ze hier geen begeleiding in krijgen. Ze kunnen erg goed associëren en hebben een grote fantasie. Ze zijn vaak erg wijs voor hun leeftijd en hebben een sterke intuïtie. Ze vinden het soms moeilijk om te kiezen en denken diep na over hun keuzes. Hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid gaan regelmatig hand in hand. Niet alle hooggevoelige kinderen zijn hoogbegaafd, maar vrijwel alle hoogbegaafde kinderen zijn ook hooggevoelig.

 


Sommige hooggevoelige kinderen zijn rustig en introvert van aard, anderen hebben een sterke wil lijken prikkels juist op te zoeken. Dit heeft voornamelijk met het karakter van het kind te maken en de innerlijke balans die het kind op dat moment heeft. Om optimaal met jezelf en de omgeving om te kunnen gaan moet er een balans zijn tussen voelen en willen. Tussen ontspanning en willen ondernemen. Bij hooggevoelige kinderen met een sterke wil, is het extra belangrijk om deze balans in de gaten te houden. Dit omdat het ontspannen anders ondergesneeuwd wordt door het ondernemen, met emotionele uitbarstingen als gevolg. Rustige, heldere begrenzing is dan noodzakelijk.


Hooggevoeligheid is een eigenschap met vele kwaliteiten. Voor kwaliteiten geldt dat ze altijd eerst bevestigd en gekend moeten worden, om vervolgens tot bloei te kunnen komen. Hooggevoelige kinderen hebben kwaliteiten die vaak zo kwetsbaar en subtiel zijn, dat ze niet altijd lijken te passen in de huidige maatschappij. Het is daarom voor hooggevoelige kinderen niet altijd gemakkelijk om op zo’n manier met hun omgeving om te gaan dat ze hun eigenheid en intuïtieve vermogen niet verliezen. De meesten zijn geneigd om zich aan te passen, wat ten koste gaan van hun eigenheid en zelfvertrouwen. Als dit langere tijd gebeurt, geeft het kans op psychische klachten.


Begeleiding en behandeling


Begeleiding zal zich richten op het leren kennen van je eigen gevoelens, sterke en minder sterke kanten en orde en rust leren scheppen in je hoofd en lichaam. Ook is er ruimte om te leren omgaan met energie en stemmingen; wat is van jou en wat is van de ander en hoe kan je jezelf zodanig afgrenzen dat je bij jezelf kan blijven. Indien nodig zal behandeling zich richten op angsten – die veel voorkomen bij hooggevoelige kinderen – en op het omgaan met dagelijkse situaties en andere mensen. Een goede begeleiding kan er voor zorgen dat hooggevoeligen beter met deze eigenschappen om kunnen gaan en zich zodoende prettig en vol zelfvertrouwen voelen.


Het is voor ouders niet altijd gemakkelijk om met een hooggevoelig kind om te gaan. Hooggevoelige kinderen hebben, net als alle andere kinderen, een veilige, rustige en liefdevolle omgeving nodig die hen eveneens stimuleert om dingen te ondernemen. Veel ouders van hooggevoelige kinderen zijn zelf ook hooggevoelig, waardoor het soms extra ingewikkeld is om de opvoeding vorm te geven naar ieders wensen. Het omgaan met elkaars energie kost vaak letterlijk veel energie. Het is voor een gezin essentieel om bondgenoten van elkaar te blijven en elkaar te begrijpen in elkaars behoeften en noden. Ik ondersteun naast het kind, ook het gezin indien nodig. Je leert als ouders jezelf en je kind kennen en leert op een opbouwende manier met elkaar te communiceren.


Trajecten met hooggevoelige kinderen (en hun ouders en gezin) zijn zodanig ingericht dat ze een stevig fundament trachten te leggen voor de toekomst. Dit maakt dat deze trajecten tijd kosten en meelopen met de ontwikkeling van je kind. Het is maatwerk, afgestemd op welke behoeften er op welk moment zijn. Alleen dan lukt het om een wezenlijk verschil te maken.